Tjänst - Bosociala utvecklare

Tjänst - Bosociala utvecklare

Förvaltning

På MKB har vi tio tjänster som bosociala utvecklare vars arbete syftar till att skapa ett tryggare och trivsammare boende för våra kunder. De arbetar med förebyggande bosocialt arbete såsom bomöten, kundinformation och självförvaltning samt initierar och leder olika bosociala projekt, områdesutveckling och sociala investeringar. Det handlar om att skapa trygghet, trivsel och engagemang bland våra boende. Detta görs i nära samarbete med kollegor på våra områdeskontor och olika samarbetspartners som föreningar, skolor, myndigheter m fl. Arbetet innefattar olika insatser för att förebygga störningar och hanterar uppkomna störningar i boendet och i våra bostadsområden.

En bosocial utvecklare är knuten till ett antal geografiska områden men arbetet är gränsöverskridande. Om du vill engagera dig för att öka tryggheten på ditt område kontakta ditt områdeskontor.

Jobbar du redan på MKB Fastighets AB?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@mkbfastighet.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor