Lärlingsprogrammet 2020

Lärlingsprogrammet 2020

Vi på MKB har alltid ett behov av bra husvärdar och därför har vi ett lärlingsprogram för dig som vill få en inblick i denna roll. Lärlingsprogrammet är anställning där du får en mentor som följer dig under programmets gång. Under perioden kommer du att få prova på vissa förutbestämda praktiska uppgifter samt genomgå vissa teoretiska delar.
Programmet är tänkt för dig som har en avslutad gymnasieutbildning och gärna haft någon form av sysselsättning något eller några år eller utbildat dig efter gymnasiet.

Husvärdsprogrammet

Att vara husvärdslärling hos oss innebär att du deltar i ett 12 månader långt program där du får arbeta i ett antal olika bostadsområden.
Målsättningen är ett felfritt och tryggt boende för kunden. Det är viktigt att du har ett gott kundbemötande, vill ta ansvar och ge service. Samtidigt är det viktigt att du är villig att lära dig klara av praktiska uppgifter så som till exempel enklare reparationer i våra fastigheter. Kundens behov är utgångspunkten för att skapa värde för såväl kund som MKB.

Organisationen runt dig

Under hela perioden kommer du att ha en och samma mentor, det är förvaltaren på det första området där du är. Mentorn har avstämningar tillsammans med dig och andra ansvariga vid varje byte av område.
Du får också en handledare som är husvärd och arbetar på området. Efter avslutat program finns möjlighet till fortsatt anställning.

Vem är du

Vi vill att du är villig att ta ansvar, gillar att möta människor och självständigt kan planera och ta till dig ny kunskap. Du har troligen en avslutad gymnasieutbildning och vi ser gärna att du haft någon form av sysselsättning något eller några år eller utbildat dig efter gymnasiet.

Ansökan och start

Varje år startar vi upp ett nytt lärlingsprogram så din ansökan önskar vi senast den 16 augusti. Start för lärlingsprogrammet beräknas till oktober. Vi återkommer med besked under september om du är aktuell för lärlingsprogrammet eller ej. 

Välkommen med din ansökan!

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

MKB Triangeln

Södra Förstadsgatan 47
211 43 Malmö Vägbeskrivning info@mkbfastighet.se 040 - 31 33 00 | Vardagar 07:00-17:00 Se sida

Vår vardag

MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Vi är också den största fastighetsägaren i Malmö. Att jobba på MKB innebär att du bestämt dig för att göra skillnad.

MKB är ett dynamiskt och kreativt företag som sätter likhetstecken mellan affärsnytta och samhällsnytta och med en stark finansiell ställning kan vi vara med och driva utvecklingen i både branschen och staden. Vi tänker långsiktig och hos oss präglas arbetsdagen av eget ansvar, stor personlig frihet och öppenhet. En sjättedel av Malmöborna bor i våra fastigheter. Vi har därmed ett stort ansvar för staden och dess invånare. Genom att arbeta på MKB påverkar du vardagen för de människor som bor hos oss och bidrar till att göra Malmö attraktivt.

Jobbar du redan på MKB Fastighets AB?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@mkbfastighet.se
  • Amel Hosic
  • Anna Bernstad
  • Christian Zaar
  • Elvedin Padjan
  • Emma Cedermarker
  • Frida Lind
  • Hamideh Hesari
  • Hanna Tuvesson
  • Helene Ljung
  • Ingrid Cullin
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor